HomeLista filialeDespre noiEvenimenteLink-uri utileContactHarta site
CARTEREVISTAPrima paginăPrezentareArhivăAbonamentePublicitateColaboratori articoleComitetul de recenzori ro ro en en    Mai jos puteți vedea oferta noastră de carte.Pagina 1 of 4

CRTAutorTitlul cartiiPretdetalii
1. Ion Florea, Ionela Corina Macovei, Radu Florea, Maria Berheci 2008: Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită 25.00 RON
detalii »
2. Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IASB), traducere CECCAR 2015: Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2015 – 2 volume 220.00 RON
detalii »
3. Carmen Huian 2008: Instrumente financiare: tratamente şi opţiuni contabile 40.00 RON
detalii »
4. CECCAR 2008: Standardul profesional nr. 21: Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiile financiare. Ghid de aplicare, ediţia a III-a, revizuită 25.00 RON
detalii »
5. CECCAR 2011: Standardul profesional nr. 22: Misiunea de examinare a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Ghid de aplicare, ediţia a IV-a revizuită și actualizată 25.00 RON
detalii »
6. CECCAR 2008: Standardul profesional nr. 23: Activitatea de cenzor în societăţile comerciale, ediţia a III-a, revizuită şi adăugită 25.00 RON
detalii »
7. Marin Toma, Jacques Potdevin 2008: Elemente de doctrină şi deontologie a profesiei contabile 50.00 RON
detalii »
8. Ştefan Bunea, Mădălina Gîrbină 2008: Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS/IFRS – vol. III 38.00 RON
detalii »
9. Maria Mădălina Gîrbină, Ştefan Bunea 2009: Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS (revizuite) – IFRS – volumul I, ediţia a IV-a, revizuită 35.00 RON
detalii »
10. CECCAR 2011: Standardul nr. 40: Controlul calităţii şi managementul relaţiilor cu clienţii unei firme membre CECCAR şi Ghid de aplicare 25.00 RON
detalii »
11. Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), traducere CECCAR 2014: Manualul de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) 2013 – 2 volume 120.00 RON
detalii »
12. Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public - IFAC 2009: Manualul de Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public - vol. II 120.00 RON
detalii »
13. Comitetul pentru Practici Mici şi Mijlocii - IFAC 2009: Ghid de utilizare a Standardelor Internaţionale de Audit în auditarea întreprinderilor mici şi mijlocii (ISA pentru IMM-uri) 50.00 RON
detalii »
14. Marin Toma 2011: Iniţiere în evaluarea întreprinderilor, ediţia a IV-a, revizuită și adăugită 35.00 RON
detalii »
15. Marin Toma 2012: Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entități, ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită 35.00 RON
detalii »
16. CECCAR – INDPC 2010: Contabilitate şi control de gestiune – Suport de curs standard pentru cursurile desfăşurate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă 20.00 RON
detalii »
17. CECCAR 2010: Managementul pieţelor de capital – Suport de curs standard pentru cursurile desfăşurate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă 20.00 RON
detalii »
18. CECCAR 2010: Studiu comparativ între reglementările contabile din România (OMFP nr. 3.055/2009) şi Standardul Internaţional de Raportare Financiară pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IFRS pentru IMM) 18.00 RON
detalii »
19. CECCAR 2010: Studiu comparativ între reglementările contabile din România (OMFP nr. 3.055/2009) și Standardul Internațional de Raportare Financiară pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (IFRS pentru IMM) 18.00 RON
detalii »
20. Alexandru Tamba 2010: Contabilitatea instituţiilor de credit, a instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 35.00 RON
detalii »

Pagina 1 of 4


Copyright © 2017 Editura CECCAR. Toate drepturile rezervate. Website realizat de Triumf ® - http://www.triumf.ro/
Reproducerea in intreg sau parte fara permisiune scrisa este strict interzisa.